Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov. V prípade, že zubný kaz nie je včas ošetrený , infekcia preniká až do dreňovej dutiny zuba ( k nervu ), je nutné ošetrenie koreňových kanálikov. Ošetrenie spočíva v lokalizácii všetkých koreňových kanálikov a určení ich dĺžky, pomocou špeciálneho prístroja tzv. apexlokátora. Na prečistenie koreňových kanálikov používame rotačné nikeltitánové nástroje. Na záver ošetrenia je koreňový kanálik vyplnený materiálom. Súčasťou ošetrenia je aj RTG snímka, pre určenie zápalového procesu, kontrola tvaru a priebehu koreňového kanálika.

3dental